BOSAM og PrivatBo

Beboerrepræsentationen ROLFSHUS

Hjemmeside for lejere i Frederiksberg Boligfonds ejendom Rolfshus

 

 

BOSAM er en engageret og aktiv lejerorganisation, som har specialiseret sig i at bistå og rådgive beboerrepræsentationer i private udlejningsejendomme og afdelingsbestyrelser i almene boligejendomme.

Med en henvisning fra beboerrepræsentationen/afdelingsbestyrelsen behandler BOSAM også sager for de enkelte lejere i de tilsluttede ejendomme i konkrete sager om fx fraflytningsregninger, vedligeholdelsesmangler mv.

BOSAM er en tværpolitisk organisation, der kun arbejder for lejernes interesser. Vi støtter ikke bestemte politiske partier og blander ikke partipolitiske interesser sammen med vores indsats for lejernes sag.

 

PrivatBo

Bo administrerer på vegne af Frederiksberg Boligfond Rolfshus.

PrivatBo ejes af Frederiksberg Boligfond og 'Københavnerfondene'. Beboerrepræsentationen i Rolfshus har et løbende samarbejde med PrivatBo - primært gennem ejendomskontoret og Inspektør Michael Christensen.

Beboerrepræsentationen mødes med Michael Christensenb mindst en gang årligt for at drøfte ejendommens tilstand, Privatbos planer for ejendommen (vedligehold m.v.) samt de ønsker vi som beboere har til forbedringer, ændringer o.lign.

webmaster: Omar Christensen email: brrolfshus@gmail.com telefon: 2019 9349