Fællesarealer - Kældere

Beboerrepræsentationen ROLFSHUS

Hjemmeside for lejere i Frederiksberg Boligfonds ejendom Rolfshus

 

 

Kælderarealer

Der er fuld kælder under Rolfshus. Der er nedgang fra køkkentrapperne samt fra gården Rolfs Plads nr. 10, Rolfs Plads nr. 12 samt Rolfs Plads nr. 14.

 

Hvert lejemål har sit eget kælderrum, derudover er der fælles cykelparkering, parkering af barne- og klapvogne (RP 12) amt henstillen af børnecykler/-legetøj (14).

 

Der må ikke henstå effekter på hoved- og Køkkentrappe - ej heller under køkkentrappen og ved hoveddøren. Effekter fjernes af ejendomskontoret uden varsel.

 

Der må ikke stå effekter andre steder end hvor der er afmærket. Effekter fjernes uden varsel af ejendomskontoret.

 

 

 

 

 

 

webmaster: Omar Christensen email: brrolfshus@gmail.com telefon: 2019 9349