Gården

Beboerrepræsentationen ROLFSHUS

Hjemmeside for lejere i Frederiksberg Boligfonds ejendom Rolfshus

 

 

Yrsavejens gårdlaug

Ejendommene der omkranser gården via Yrsavej, Rolfsvej, Rolfs Plads og Nyelandsvej ejer i fællesskab gården via et gårdlaug, som hver enkelt ejendom betaler et aftalt belløb for årligt.

 

Gårdlauget står for vedligeholdelse af gårdens grønne beplantning, stiarealer, skralderrum, cykelskure og legeplads.

 

 

 

Adgang til og fra gården

 

Der er gennemgang til Rolfs Plads ved Rolfs Plads nr. 10 samt til Rolfsvej ved Rolfsvej nr. 39. Endelig er der 2 udgange fra gården hhv. ved Yrsavej samt ved Rolfs Plads nr. 2.

Nøgle til gårdportene udleveres på ejendomskontoret sammen med øvrige nøgler.

 

SODALES

Nulla tempor dolor nec vulputate porta sit vita nulla praesent eros eu tristique a pharetra tortor velit sapien met rhoncus. Odio vitae fermentum non in urna vitae ut conubia suscipit.

 

webmaster: Omar Christensen email: brrolfshus@gmail.com telefon: 2019 9349